Consultancy

Bij een bedrijf met 50 medewerkers of meer moet de OR worden betrokken bij voorgenomen wijzigingen van de pensioenovereenkomst. De OR heeft hierbij een instemmingsrecht. Indien de werkgever de OR negeert, kan de OR de onverbindendheid van het genomen besluit inroepen. De werkgever is dan terug bij af.

Dat is natuurlijk fijn, dat deze rechten er zijn. De vraag is wat doet u ermee? Heeft de OR voldoende kennis in huis om de door de (adviseur van) de werkgever voorgestelde wijzigingen goed te kunnen beoordelen?

Pension@Work wordt regelmatig ingehuurd om de OR van advies te voorzien. Bijvoorbeeld om door de werkgever voorgestelde wijzigingen van de pensioenregeling te beoordelen. Maar ook om te bemiddelen bij conflicten tussen de OR en de werkgever.

Pension@Work wordt regelmatig ingehuurd om de OR van advies te voorzien. Bijvoorbeeld om te bemiddelen bij conflicten tussen OR werkgever.

Ik wil persoonlijk advies!

Consultancy HR-afdeling

Veel werknemers maken zich momenteel zorgen over hun pensioen. Dit wordt o.a. veroorzaakt door de lage dekkingsgraden bij de pensioenfondsen, de coronacrisis en door het nieuwe pensioenstelsel wat in aantocht is. Door middel van heldere communicatie kunnen deze zorgen weggenomen worden. te nemen.

Pension@Work helpt werkgevers met hun pensioencommunicatie middels het pensioencommunicatiepakket. Dit pakket is opgebouwd uit verschillende uitwisselbare modules waaruit uw eigen “maatpakket” samengesteld kan worden.

Het pakket bestaat uit de volgende modules:

 • Pensioen Intake: Een pensioen intakegesprek voor uw nieuwe werknemers waarin
  de ins en outs van de pensioenregeling aan hen worden uitgelegd.
 • PensioenInzicht: Een periodiek gesprek met uw medewerker waarin inzicht wordt
  gegeven in zijn of haar complete financiële situatie.
 • Inzicht bij Incident: Een individueel gesprek met een medewerker waarin de financiële
  gevolgen van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden
  inzichtelijk worden gemaakt.
 • Prepare For Pension: Persoonlijke begeleiding voor medewerkers die binnen 1 tot 5 jaar
  met pensioen gaan.
 • Vinger aan de pols: Jaarlijkse onderzoek onder de werknemers om na te gaan of de
  door hen gekozen regelingen nog passend zijn.
 • De pensioenkrant: Elk halfjaar een nieuwsbrief per email met de laatste ontwikkelingen op
  pensioengebied.
 • Pensioenseminar: Een seminar over pensioen.
Geef mij meer informatie over Consultancy

Accountant

Bedrijfstakpensioenfonds risico

Het gebeurt nog steeds dat bedrijven niet deelnemen aan een verplicht gestelde CAO en/of bedrijfstakpensioenfonds. Daarnaast zijn bepaalde bedrijven zijn aangesloten bij het verkeerde bedrijfstakpensioenfonds. Dit kan grote financiële consequenties hebben aangezien de aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds meestal met terugwerkende kracht plaatsvindt.

Voor de accountant is het bij de controle op de jaarrekening van een onderneming belangrijk om deze risico’s in kaart te hebben. Een periodiek werkingssfeer onderzoek is daarvoor onontbeerlijk.

Pensioen@Work voert dergelijke onderzoeken regelmatig uit.

Pensioen en werknemersverzekeringen due diligence

Kopers en verkopers willen vóór een fusie of overname inzicht hebben in de actuariële, financiële en juridische gevolgen en risico’s met betrekking tot de pensioenregeling(en) en de overige werknemersverzekeringen.
Zij willen vooraf weten of er gevolgen zijn met betrekking tot een verplichte aansluiting bij een (ander) BPF en zij willen inzicht hebben in de te verwachten ontwikkeling van de pensioenlasten in de toekomst.

Dit inzicht stelt hen immers in staat tijdig over de consequenties na te denken en hierop te anticiperen. Natuurlijk is dit inzicht ook belangrijk bij het vaststellen van de verkrijgingsprijs en de eventuele verplichtingen en vrijwaringen.
Pension@Work kan u inzicht geven met ons pensioen due diligence onderzoek.

Mediator

Bij een echtscheiding is de kans zeer reëel dat het pensioen de grootste waarde vertegenwoordigt van alle te verdelen assets. Inzicht in deze waarde kan het verloop van de mediaton positief beïnvloeden.

Pension@Work brengt de gevolgen voor het pensioen bij een echtscheiding voor u in kaart.

Geef mij meer informatie over consultancy