Ondernemingsraad

Bij een bedrijf met 50 medewerkers of meer moet de OR worden betrokken bij voorgenomen wijzigingen van de pensioenovereenkomst. De OR heeft hierbij een instemmingsrecht. Indien de werkgever de OR negeert, kan de OR de onverbindendheid van het genomen besluit inroepen. Het besluit moet dan worden teruggedraaid en de werkgever is dan terug bij af.

Dat is natuurlijk fijn, dat deze rechten er zijn. De vraag is wat doet u ermee? Heeft de OR voldoende kennis in huis om de door de (adviseur van) de werkgever voorgestelde wijzigingen goed te kunnen beoordelen?

Pension@Work wordt regelmatig ingehuurd om de OR van advies te voorzien. Bijvoorbeeld om door de werkgever voorgestelde wijzigingen van de pensioenregeling te beoordelen. Maar ook om te bemiddelen bij conflicten tussen de OR en de werkgever.

Pension@Work wordt regelmatig ingehuurd om de OR van advies te voorzien. Bijvoorbeeld om te bemiddelen bij conflicten tussen OR werkgever.

HR-afdeling

Veel werknemers maken zich momenteel zorgen over hun pensioen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de lage dekkingsgraden bij pensioenfondsen, de coronacrisis én door het nieuwe pensioenstelsel wat in aantocht is. De zorgen zijn vaak onnodig en kunnen door middel van heldere communicatie weggenomen worden.

Pension@Work helpt werkgevers met hun pensioencommunicatie middels het pensioencommunicatiepakket. Dit pakket is opgebouwd uit verschillende uitwisselbare modules waaruit uw eigen “maatpakket” samengesteld kan worden.

Het pakket bestaat uit de volgende modules:

 • Pensioen Intake: Een pensioen intakegesprek voor uw nieuwe werknemers waarin
  de ins en outs van de pensioenregeling aan hen worden uitgelegd.
 • PensioenInzicht: Een periodiek gesprek met uw medewerker waarin inzicht wordt
  gegeven in zijn of haar complete financiële situatie.
 • Inzicht bij Incident: Een individueel gesprek met een medewerker waarin de financiële
  gevolgen van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden
  inzichtelijk worden gemaakt.
 • Financieel Fit met pensioen: Persoonlijke begeleiding voor medewerkers die binnen 1 tot 5 jaar
  met pensioen gaan.
 • De pensioenkrant: Elk halfjaar een nieuwsbrief per email met de laatste ontwikkelingen op
  pensioengebied.
 • Pensioenseminar: Een seminar over pensioen (eventueel voor een speciale doelgroep).

Accountant

Bedrijfstakpensioenfonds risico

Het gebeurt nog steeds dat bedrijven niet weten dat zij onder een CAO vallen en/of dat zij verplicht moeten deelnemen aan een bedrijfstakpensioenfonds. Ook komt het voor dat bedrijven zijn aangesloten bij het verkeerde bedrijfstakpensioenfonds. Dit kan grote financiële consequenties hebben aangezien de aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds meestal met terugwerkende kracht plaatsvindt.

Voor de accountant is het bij de controle op de jaarrekening van een onderneming belangrijk om deze risico’s in kaart te hebben. Een periodiek werkingssfeeronderzoek is daarvoor onontbeerlijk.

Pensioen@Work kan een werkingssfeeronderzoek voor u uitvoeren vanaf € 900,- ex btw.

Mediator

Bij een echtscheiding is de kans zeer reëel dat het pensioen de grootste waarde vertegenwoordigt van alle te verdelen assets. Een juist inzicht in deze waarde is erg belangrijk bij verdelen van de bezittingen.

Pension@Work brengt de waarde van het pensioen en gevolgen van een echtscheiding voor u in kaart.