Werkgever

Op 1 juli 2023 is De PensioenWet ingrijpend gewijzigd. Alle bestaande pensioenregelingen moeten voor 1-1-2028 aan de nieuwe regels zijn aangepast. Werkgevers die niet zijn aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds moeten hier zelf mee aan de slag!

Ben je werkgever en sta je aan het begin van de verplichte transitie naar het nieuwe pensioen? Zie het dan als een kans! Een kans om nieuwe, flexibele pensioenregeling te bouwen die perfect past bij de huidige tijdsgeest. Pension@Work helpt je graag om van dit traject een succes te maken.

Dit doen we o.a. door de medewerkers vanaf het begin bij het traject te betrekken. Dit zorgt ervoor dat de pensioenregeling door hen wordt begrepen en gewaardeerd. Dat is nu meestal niet het geval. De pensioenregeling is nu vaak een dure secundaire arbeidsvoorwaarde waar medewerkers nauwelijks aandacht voor hebben, en dat is natuurlijk zonde. Als jouw medewerkers straks weten dat hun pensioen goed is geregeld, dan zullen ze je nog meer waarderen en niet zo makkelijk naar een concurrent overstappen!

Nieuwe pensioenregeling

Pensioenregeling aanpassen aan de nieuwe Wet
In de nieuwe pensioenwet veranderen de regels voor pensioenregelingen. De grootste wijziging is het verdwijnen van de eindloonregeling en de middelloonregeling. Maar ook de beschikbare premieregeling, waarbij de premie stijgt naarmate de deelnemer ouder wordt, verdwijnt.

De nieuwe pensioenregeling is een premieovereenkomst waarbij de premie een vast percentage is van het jaarsalaris of de pensioengrondslag. Dit percentage is voor alle werknemers bij het bedrijf gelijk. De exacte hoogte van de pensioenuitkering is in de opbouwfase dus nog niet bekend, deze is afhankelijk van de beleggingsopbrengsten, de rentestand en de levensverwachting.

De nieuwe wet bepaalt dat alle bestaande pensioenregelingen moet worden aangepast!

Keuze maken
Werkgevers met een eindloon- of middelloonregeling moeten de pensioenregeling omzetten naar een premieregeling. Werkgevers met een beschikbare premieregeling kunnen echter nog keuzes maken:

Optie 1: De bestaande pensioenregeling handhaven voor de huidige medewerkers en
een nieuwe regeling starten voor nieuwe medewerkers.
Optie 2: Een nieuwe regeling opzetten voor zowel de huidige als de nieuwe
medewerkers.

Beide opties hebben uiteraard voor- en nadelen. Wat het beste is voor jouw bedrijf hangt af van verschillende factoren zoals de aard van de pensioenregeling, de opbouw van het deelnemersbestand en het belang dat je hecht aan arbeidsmobiliteit.

Het is in elk geval belangrijk om nu in actie te komen zodat we de tijd hebben om alle opties zorgvuldig af te wegen en de medewerkers in het proces te betrekken!

Nieuwe pensioenregeling afsluiten
“Een pensioenregeling is de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde. Een goede regeling toont aan dat je de medewerkers serieus neemt en dat je het beste met hen voor hebt, nu en later!”

Als werkgever wil je goed voor je werknemers zorgen maar je wilt ook de kosten in de hand houden. Pension@Work adviseert MKB-bedrijven bij het afsluiten van een pensioenregeling en stelt daarbij het bedrijfsbelang centraal.

We beginnen het adviesproces met een duidelijke uitleg over het ouderdomspensioen, het nabestaandenpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen, daardoor weet je snel welke mogelijkheden er zijn en welke kosten je kunt verwachten. Dit maakt het maken van keuzes een stuk eenvoudiger! Want keuzes zijn er volop. Van een sobere basis pensioenregeling waarbij de deelnemer bepaalde onderdelen vrijwillig kan bijverzekeren, tot een zeer uitgebreide regeling waarin alles tot in de puntjes voor de deelnemer geregeld is. Uiteraard is een middenweg ook een optie!

Als we weten hoe de regeling moet worden opgezet, selecteren we de juiste pensioenverzekeraar voor je. Uiteraard zorgen we er ook voor dat deze in werking wordt gezet!

Omdat het opzetten van een pensioenregeling secuur en specialistisch werk is, volgen we bij het afsluiten van een nieuwe pensioenregeling een vast adviesproces. Dit proces zorgt voor structuur en voorkomt dat het traject onnodig veel tijd en geld kost.

Naast het afsluiten van de regeling, leggen wij deze ook in heldere taal uit aan je medewerkers. Zo zorgen we ervoor dat zij de pensioenregeling begrijpen en waarderen. De ervaring leert ons dat hun waardering voor en betrokkenheid bij bedrijf daardoor groeit!

Door het strakke proces, mijn jarenlange ervaring en de relatief lage overhead kosten, is de prijs-kwaliteitsverhouding hoog. Neem daarom snel contact op voor het maken van een afspraak!

Een pensioenregeling is de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde. Een goede regeling toont aan dat je de medewerkers serieus neemt en dat je het beste met hen voor hebt, nu en later!

Pensioenregeling verlengen

Standaard heeft een pensioencontract een looptijd van 5 jaar. Gedurende deze periode kan er veel veranderen. Het aflopen van een contract is een uitgelezen kans om gewenste wijzigingen door te voeren.
Onze werkzaamheden bestaan met name uit:

 • De evaluatie van de pensioenuitvoerder.
 • Controle of de regeling nog voldoet aan wet- en regelgeving.
 • Controle of de regeling nog voldoet aan de wensen en doelen van de onderneming.
 • Onderzoek of de regeling op de lange termijn betaalbaar is/blijft.
 • Onderzoek of de regeling elders tegen een lagere premie kan worden ondergebracht.
 • Onderzoek naar verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds.

Pensioenregeling beheren

De wereld verandert in een hoog tempo en jouw bedrijf verandert mee. Ook op pensioengebied verandert er veel.

Het is erg belangrijk dat de pensioenregeling van uw bedrijf mee beweegt met de veranderende omstandigheden. Pension@Work staat u hierin als volgt bij:

 • Aanpassing van de pensioenregeling aan veranderende wet- en regelgeving;
 • Controle van de pensioenovereenkomst, het reglement en de afgegeven polissen;
 • Controle van pensioennota’s;
 • Periodiek onderzoek naar verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds of CAO;
 • Doorgeven van wijzigingen in het personeelsbestand.

Pensioencommunicatie

Goede pensioencommunicatie zorgt ervoor dat medewerkers de pensioenregeling beter gaan begrijpen en gaan waarderen. Ook zorgt het voor financiële rust bij hen. Dit resulteert in een grotere loyaliteit naar het bedrijf, een hogere productiviteit en minder ziekteverzuim.

Steeds meer werkgevers zien daardoor het belang van goede pensioencommunicatie in!

Pension@Work helpt werkgevers door middel van het pensioencommunicatiepakket. Dit pakket is opgebouwd uit verschillende modules waaruit je jouw eigen “maatpakket” kan samenstellen.

Het pakket bestaat uit de volgende modules:

 • Pensioen Intake: Een pensioen intakegesprek met de nieuwe werknemers waarin
  de ins en outs van de pensioenregeling worden uitgelegd en zij worden
  geholpen bij het maken van keuzes.
 • PensioenInzicht: Een periodiek gesprek met de medewerker waarin inzicht wordt
  gegeven in zijn of haar individuele pensioensituatie.
 • Inzicht bij Incident: Een individueel gesprek met een medewerker waarin de financiële
  gevolgen van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden
  inzichtelijk worden gemaakt.
 • Financieel Fit met Pensioen: Persoonlijke begeleiding voor medewerkers die binnen 1 tot 5
  jaar met pensioen gaan.
 • Pensioenseminar: Een seminar over pensioen (eventueel voor een speciale doelgroep).

Geïnteresseerd? Neem voor meer informatie contact op met Pension@Work!

CAO BPF-werkingssfeeronderzoek

Tot op de dag van vandaag zijn er bedrijven niet weten dat zij onder een verplicht gestelde CAO vallen en/of dat zij verplicht moeten deelnemen aan een bedrijfstakpensioenfonds. Ook komt het voor dat bedrijven zijn aangesloten bij het verkeerde bedrijfstakpensioenfonds.

Dit kan grote financiële consequenties hebben aangezien de aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds meestal met terugwerkende kracht plaatsvindt.

Een werkingssfeeronderzoek van Pensioen@Work geeft u duidelijkheid en rust op dit gebied.