Nieuwe pensioenregeling

“De pensioenregeling is de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde. Een goede regeling toont aan dat u uw medewerkers serieus neemt en dat u het beste met hen voor hebt, nu en later!”

Pension@Work adviseert MKB-bedrijven bij het afsluiten (en onderhouden) van een pensioenregeling voor hun werknemers.

Onze werkwijze:
Het opzetten van een nieuwe pensioenregeling is secuur en specialistisch werk waarbij een heldere visie erg belangrijk is. Een pensioenregeling heeft u immers voor de lange termijn!

Daarom hebben we bij Pension@Work een vast adviesproces waar we niet van afwijken. Dit proces bestaat uit de volgende stappen:

 • De kennismaking. Tijdens de kennismaking leggen we u o.a. uit wat de mogelijkheden zijn, welk tijdspad u mag verwachten bij een adviestraject en een indicatie van de kosten.
 • De inventarisatie. We vinden het belangrijk dat de pensioenregeling ook op de langere termijn past bij de doelstellingen en mogelijkheden van het bedrijf. Een grondige inventarisatie is hiervoor erg belangrijk.
 • Werkingssfeeronderzoek CAO en bedrijfstakpensioenfonds. Indien u zich verplicht moet aansluiten bij een BPF of een CAO, dan moeten we dat nu weten.
 • De analyse. We willen de beschikbare informatie goed begrijpen voordat we een advies geven. Zo maken we met behulp van geavanceerde software een analyse van uw personeelsbestand, zodat we een indicatie krijgen van de ontwikkeling van de pensioenpremies in de toekomst.
 • Adviseren. Onder begeleiding van de data uit de inventarisatie en de analyse bouwen we de pensioenregeling die het beste past bij uw onderneming.
 • Implementeren. We zorgen ervoor dat de pensioenregeling in werking wordt gezet. In deze fase kunnen wij ook zorgen voor informatieoverdracht naar de medewerkers. Het is immers belangrijk dat zij begrijpen wat er voor hen geregeld is.
 • Het beheren van de pensioenregeling. Een belangrijk onderdeel van het beheer is ervoor zorgen dat de regeling blijft voldoen aan de wet- en regelgeving.

Tijdens het traject houden we u uiteraard op de hoogte van de voortgang en lichten we de materie in heldere en begrijpelijke taal toe.

De pensioenregeling is de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde. Een goede regeling toont aan dat u uw medewerkers serieus neemt en dat u het beste met hen voor hebt, ook op de lange termijn!

Pensioenregeling verlengen

Standaard heeft een pensioencontract een looptijd van 5 jaar. Gedurende deze periode kan er veel veranderen. Het aflopen van een contract is een uitgelezen kans om gewenste wijzigingen door te voeren.
Onze werkzaamheden bestaan met name uit:

 • De evaluatie van de pensioenuitvoerder.
 • Controle of de regeling nog voldoet aan wet- en regelgeving.
 • Controle of de regeling nog voldoet aan de wensen en doelen van de onderneming.
 • Onderzoek of de regeling op de lange termijn betaalbaar is/blijft.
 • Onderzoek of de regeling elders tegen een lagere premie kan worden ondergebracht.
 • Onderzoek naar verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds.

Pensioenregeling beheren

De wereld verandert in een hoog tempo en uw bedrijf verandert mee. Om nieuwe kansen te benutten of om te overleven, kan de bedrijfsstrategie worden aangepast. Ook op pensioengebied verandert de wet- en regelgeving continu.

Het is erg belangrijk dat de pensioenregeling van uw bedrijf meebeweegt met deze veranderende situatie. Pension@Work staat u hierin als volgt bij:

 • Doorgeven van wijzigingen in het personeelsbestand.
 • Controle van nieuw afgegeven polissen a.g.v. wijzigingen in het personeelsbestand
  en de salarishuishouding.
 • Controle van pensioennota’s van de uitvoerder.
 • Periodiek onderzoek naar verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds.
 • Aanpassing van de pensioenregeling aan veranderende wet- en regelgeving.

Pensioencommunicatie

Communicatie is zeer belangrijk in iedere relatie, dus ook in de relatie met uw medewerkers!
Pensioencommunicatie is daar een belangrijk onderdeel van.

Goede pensioencommunicatie zorgt ervoor dat uw medewerkers beter inzicht krijgen in hun financiële situatie. Hierdoor neemt de financiële rust bij hen toe. Dit zorgt vervolgens voor meer loyaliteit, hogere productiviteit en minder ziekteverzuim.

In dit kader speelt Pensioencommunicatiewet 2015 ook een belangrijke rol. Deze wet heeft er immers voor gezorgd dat de zorgplicht van de werkgever op het gebied van pensioen is toegenomen. Door middel van pensioencommunicatie kunt u als werkgever aan de gestelde eisen voldoen.

Pension@Work helpt werkgevers met pensioencommunicatie door middel van het pensioencommunicatiepakket. Dit pakket is opgebouwd uit verschillende modules waaruit u uw eigen “maatpakket” kunt samenstellen.

Het pakket bestaat uit de volgende modules:

 • Pensioen Intake: Een pensioen intakegesprek voor uw nieuwe werknemers waarin
  de ins en outs van de pensioenregeling aan hen worden uitgelegd.
 • PensioenInzicht: Een periodiek gesprek met uw medewerker waarin inzicht wordt
  gegeven in zijn of haar complete financiële situatie.
 • Inzicht bij Incident: Een individueel gesprek met een medewerker waarin de financiële
  gevolgen van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden
  inzichtelijk worden gemaakt.
 • Financieel Fit met Pensioen: Persoonlijke begeleiding voor medewerkers die binnen 1 tot 5 jaar
  met pensioen gaan.
 • De pensioenkrant: Elk halfjaar een nieuwsbrief per email met daarin de laatste ontwikkelingen op het gebied van pensioen.
 • Pensioenseminar: Een seminar over pensioen (eventueel voor een speciale doelgroep).

Werkingssfeer onderzoek

Tot op de dag van vandaag zijn er bedrijven die niet weten dat zij onder een verplicht gestelde CAO vallen en/of dat zij verplicht moeten deelnemen aan een bedrijfstakpensioenfonds. Ook komt het voor dat bedrijven zijn aangesloten bij het verkeerde bedrijfstakpensioenfonds.

Dit kan grote financiële consequenties hebben aangezien de aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds meestal met terugwerkende kracht plaatsvindt.

Pensioen@Work kan een werkingssfeeronderzoek voor u uitvoeren vanaf € 900,- ex btw.