Nieuwe pensioenregeling

Pension@Work adviseert MKB-bedrijven bij het afsluiten (en onderhouden) van een pensioenregeling voor hun werknemers.

Onze werkwijze:
Het opzetten van een nieuwe pensioenregeling is secuur en specialistisch werk waarbij een duidelijke visie erg belangrijk is. Een pensioenregeling heeft u immers voor de lange termijn!

Daarom hebben we bij Pension@Work een vast adviesproces waar we niet van afwijken. Dit proces bestaat uit de volgende stappen:

   • → De kennismaking. Tijdens de kennismaking leggen we u o.a. uit wat er mogelijk is, wat het te verwachten tijdspad is en wat de maximale kosten zijn.
   • → De inventarisatie. We vinden het belangrijk dat de pensioenregeling past bij de doelstellingen en mogelijkheden van het bedrijf. Een grondige inventarisatie is hiervoor erg belangrijk!
   • → Werkingssfeeronderzoek CAO en bedrijfstakpensioenfonds. Indien u zich verplicht moet aansluiten bij een BPF of een CAO moet volgen, dan moeten we dat nu weten!
   • → De analyse. We willen de beschikbare informatie goed begrijpen voordat we gaan adviseren! M.b.v. van geavanceerde software maken wij bijvoorbeeld een analyse van uw personeelsbestand zodat we een indicatie krijgen van de ontwikkeling van de pensioenpremies in de toekomst.
   • → Adviseren. O.b.v. de data uit de analyse bouwen we de pensioenregeling die het beste past bij uw onderneming.
   • → Implementeren. We zorgen ervoor dat de pensioenregeling in werking wordt gezet. In deze fase zorgen wij ook voor informatieoverdracht naar de medewerkers. Het is immers belangrijk dat zij beseffen wat er voor hen geregeld is!
   • → Het beheren van de pensioenregeling. We zorgen ervoor dat de regeling up-to-date blijft.

Tijdens het traject houden we u uiteraard op de hoogte van de voortgang en lichten we de materie in heldere en begrijpelijke taal toe!

De pensioenregeling is de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde. Een goede regeling toont aan dat u uw medewerkers serieus neemt en dat u het beste met hen voor hebt, ook op de lange termijn!

Ik wil een nieuwe pensioenregeling afsluiten

Pensioenregeling verlengen

Standaard heeft een pensioencontract een looptijd van 5 jaar. Gedurende deze periode kan er veel veranderen. Het aflopen van een contract is een kans om door te selecteren. Behouden wat goed is en vervangen wat beter kan!
Onze werkzaamheden bestaan met name uit:

 • De evaluatie van de pensioenuitvoerder.
 • Controle of de regeling nog voldoet aan de wensen en doelen van de onderneming.
 • Onderzoek of de regeling op de lange termijn betaalbaar is/blijft.
 • Onderzoek of de regeling elders tegen een lagere premie kan worden ondergebracht.
 • Onderzoek naar verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds.
 • Aanpassing van de pensioenregeling aan veranderende wet- en regelgeving.
Wil je een pensioenregeling verlengen?

Pensioenregeling beheren

De wereld verandert in een hoog tempo en uw bedrijf verandert mee. Om nieuwe kansen te benutten of om te overleven, kan de bedrijfsstrategie worden aangepast. Ook op pensioengebied verandert de wet- en regelgeving continu.

Het is erg belangrijk dat de pensioenregeling van uw bedrijf meebeweegt met deze veranderende situatie. Pension@Work staat u hierin als volgt bij:

 • Doorgeven van wijzigingen in het personeelsbestand.
 • Controle van nieuw afgegeven polissen a.g.v. wijzigingen in het personeelsbestand
  en de salarishuishouding.
 • Controle van pensioennota’s van de uitvoerder.
 • Periodiek onderzoek naar verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds.
 • Aanpassing van de pensioenregeling aan veranderende wet- en regelgeving.
Wil je meer informatie over pensioenregeling beheren?

Pensioencommunicatie

Communicatie is zeer belangrijk in iedere relatie, dus ook in de relatie met uw medewerkers!
Pensioencommunicatie is daar een belangrijk onderdeel van.

Goede communicatie zorgt ervoor dat jou medewerkers grip krijgen op en inzicht krijgen in hun financiële situatie. Hierdoor neemt de financiële rust bij hen toe. Dit zorgt vervolgens voor meer loyaliteit en productiviteit en minder ziekteverzuim.

In dit kader speelt Pensioencommunicatiewet 2015 ook een belangrijke rol. Deze wet heeft er immers voor gezorgd dat de zorgplicht van de werkgever op het gebied van pensioen is toegenomen. D.m.v. pensioencommunicatie kan je als werkgever aan de gestelde eisen voldoen.

Pension@Work helpt werkgevers met pensioencommunicatie met het pensioencommunicatiepakket. Dit pakket is opgebouwd uit verschillende modules waaruit je jouw eigen “maatpakket” kan samenstellen.

Het pakket bestaat uit de volgende modules:

 • Pensioen Intake: Een pensioen intakegesprek voor uw nieuwe werknemers waarin
  de ins en outs van de pensioenregeling aan hen worden uitgelegd.
 • PensioenInzicht: Een periodiek gesprek met uw medewerker waarin inzicht wordt
  gegeven in zijn of haar complete financiële situatie.
 • Inzicht bij Incident: Een individueel gesprek met een medewerker waarin de financiële
  gevolgen van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden
  inzichtelijk worden gemaakt.
 • Prepare For Pension: Persoonlijke begeleiding voor medewerkers die binnen 1 tot 5 jaar
  met pensioen gaan.
 • Vinger aan de pols: Jaarlijkse onderzoek onder de werknemers om na te gaan of de
  door hen gekozen regelingen nog passend zijn.
 • De pensioenkrant: Elk halfjaar een nieuwsbrief per email met de laatste ontwikkelingen op
  pensioengebied.
 • Pensioenseminar: Een seminar over pensioen.
Wil je meer informatie over Pensioencommunicatie?