Welkom bij Pension@Work

Hét adres voor hoogwaardig pensioenadvies voor werkgevers, ondernemers en werknemers.

Sinds 1-7-2023 is de nieuwe Pensioenwet van kracht. Dat is goed nieuws want het oude pensioenstelsel was te duur geworden en paste door zijn opzet niet meer in de huidige tijd. Onder de nieuwe Pensioenwet wordt het oude systeem van gegarandeerde pensioeninkomens verlaten, worden de kosten van de pensioenen eerlijker verdeeld en worden de keuzemogelijkheden voor de deelnemers vergroot. Zo verwacht men ons pensioenstelsel toekomstbestendig te maken.

De nieuwe wet zorgt echter ook voor veel extra werk, met name voor werkgevers met een eigen collectieve pensioenregeling. Want alle pensioenregelingen in Nederland moeten voor 1-1-2028 aan de nieuwe regels voldoen.

Maar ook voor deelnemers heeft de nieuwe wet vergaande gevolgen. Niet alleen wijzigt de manier waarop zij pensioen opbouwen drastisch. Zij moeten ook veel meer beslissingen nemen over hun pensioen, zowel tijdens de looptijd als op het moment van pensionering.

Gelukkig helpt Pensioen@Work werkgevers, ondernemers en werknemers met hun pensioen, met een gedegen onafhankelijk advies in heldere taal! Lees verder

 

Beoordeling via Advieskeuze.nl
Ervaringen van klanten met Pension@Work

Wij doen iedere dag ons uiterste best om onze cliënten zo goed mogelijk te helpen. Daarom vragen wij na afloop van een adviestraject of onze klanten een beoordeling achter willen laten op het onafhankelijke platform Advieskeuze.nl. Wij zijn trots op het rapportcijfer dat we tot nu mochten ontvangen en ontvangen graag feedback voor verbetering van onze dienstverlening.

Nieuws & Blogs