DGA, Ondernemer en ZZP-er

Ondernemers en ZZP’ers zijn de motor van de Nederlandse economie. Er zijn meer dan 443.000 mkb bedrijven en meer dan 1,3 miljoen ZZP’ers in Nederland! Samen zorgen zij voor een groot deel van onze welvaart.

Al deze mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun pensioenopbouw en voor het treffen van voorzieningen om de risico’s van arbeidsongeschiktheid en overlijden af te dekken. Pension@Work helpt dga’s, ondernemers en ZZP’ers met deze ingewikkelde materie door het geven van persoonlijk pensioenadvies en met gerichte workshops.

Ondernemers en ZZP’ers zijn de motor van de Nederlandse economie. Samen zorgen zij voor een groot deel van onze welvaart.

Ik wil persoonlijk advies!

PensioenPlan

Het PensioenPlan is een financieel plan op maat dat ervoor zorgt dat u voldoende inkomen hebt als u met pensioen gaat en dat uw nabestaanden financieel gezien verder kunnen als u iets overkomt.

Een ondernemer bouwt meestal geen of slechts beperkt pensioen op, daarom wilt u antwoord op belangrijke vragen, zoals:

 • Hoeveel pensioen heb ik eigenlijk nodig om straks goed te kunnen leven?
 • Hoe kan ik mijn pensioen het beste opbouwen of aanvullen?
 • Wat moet ik regelen voor mijn gezin voor het geval mij iets overkomt?

Pension@Work geeft je antwoord op deze vragen.

Dit doen we in 5 stappen:

 1. We bespreken jouw wensen en doelen.
 2. We brengen de huidige financiële situatie in kaart.
 3. We maken een realistisch plan om jouw doelen te bereiken.
 4. We zetten het plan in werking.
 5. We onderhouden het plan.

Het doel van het PensioenPlan is dat je van je oude dag kunt genieten zonder financiële zorgen!

Arbeidsongeschiktheid

Als ondernemer weet u heel goed: een ongeval of ziekte kan iedereen overkomen. Maar wat als het ú gebeurt? In die situatie is een goede AOV van groot belang!

Arbeidsongeschiktheid kan uw leven op z’n kop zetten. In die situatie wilt u zich over uw inkomen geen zorgen hoeven maken. Maar voor een zelfstandige is er geen financieel vangnet waarop u kunt terugvallen, tenzij u dit zelf regelt! Een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering is daarom een must have voor de meeste ondernemers.
Pension@Work kijkt graag samen met u welke AOV het beste bij u past. Zodat u bij arbeidsongeschiktheid verzekerd bent van voldoende inkomen om de vaste lasten en kosten van levensonderhoud van uzelf en uw gezin te kunnen doorbetalen.

Wat te doen bij arbeidsongeschiktheid?

Overlijdensrisico

U wilt het beste voor uw gezin, ook als u iets overkomt! Naast de emotionele impact, heeft het overlijden van een ondernemer vaak een desastreuze financiële impact op zijn of haar gezin.

 • Kunnen de vaste lasten en kosten van levensonderhoud van het gezin nog betaald worden?
 • Is het belangrijk dat bepaalde financieringen worden afgelost?
 • Zijn er voldoende liquide middelen om de erfbelasting te betalen?

Pension@Work brengt de risico’s voor u in kaart en komt met een passende oplossing waardoor het gezin verder kan als u iets overkomt. Dit geeft veel financiële rust!

Ik wil het beste voor mijn gezin

Consultancy Ondernemingsraad

Bij een bedrijf met 50 medewerkers of meer moet de OR worden betrokken bij voorgenomen wijzigingen van de pensioenovereenkomst. De OR heeft hierbij een instemmingsrecht. Indien de werkgever de OR negeert, kan de OR de onverbindendheid van het genomen besluit inroepen. De werkgever is dan terug bij af.

Dat is natuurlijk fijn, dat deze rechten er zijn. De vraag is wat doet u ermee? Heeft de OR voldoende kennis in huis om de door de (adviseur van) de werkgever voorgestelde wijzigingen goed te kunnen beoordelen?

Pension@Work wordt regelmatig ingehuurd om de OR van advies te voorzien. Bijvoorbeeld om door de werkgever voorgestelde wijzigingen van de pensioenregeling te beoordelen. Maar ook om te bemiddelen bij conflicten tussen de OR en de werkgever.

Ik wil het beste voor mijn gezin

Consultancy HR-afdeling

Veel werknemers maken zich momenteel zorgen over hun pensioen. Dit wordt o.a. veroorzaakt door de lage dekkingsgraden bij de pensioenfondsen, de coronacrisis en door het nieuwe pensioenstelsel wat in aantocht is. Door middel van heldere communicatie kunnen deze zorgen weggenomen worden. te nemen.

Pension@Work helpt werkgevers met hun pensioencommunicatie middels het pensioencommunicatiepakket. Dit pakket is opgebouwd uit verschillende uitwisselbare modules waaruit uw eigen “maatpakket” samengesteld kan worden.

Het pakket bestaat uit de volgende modules:

 • Pensioen Intake: Een pensioen intakegesprek voor uw nieuwe werknemers waarin
  de ins en outs van de pensioenregeling aan hen worden uitgelegd.
 • PensioenInzicht: Een periodiek gesprek met uw medewerker waarin inzicht wordt
  gegeven in zijn of haar complete financiële situatie.
 • Inzicht bij Incident: Een individueel gesprek met een medewerker waarin de financiële
  gevolgen van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden
  inzichtelijk worden gemaakt.
 • Prepare For Pension: Persoonlijke begeleiding voor medewerkers die binnen 1 tot 5 jaar
  met pensioen gaan.
 • Vinger aan de pols: Jaarlijkse onderzoek onder de werknemers om na te gaan of de
  door hen gekozen regelingen nog passend zijn.
 • De pensioenkrant: Elk halfjaar een nieuwsbrief per email met de laatste ontwikkelingen op
  pensioengebied.
 • Pensioenseminar: Een seminar over pensioen.
Geef mij meer informatie over Consultancy

Accountant

Bedrijfstakpensioenfonds risico

Het gebeurt nog steeds dat bedrijven niet deelnemen aan een verplicht gestelde CAO en/of bedrijfstakpensioenfonds. Daarnaast zijn bepaalde bedrijven zijn aangesloten bij het verkeerde bedrijfstakpensioenfonds. Dit kan grote financiële consequenties hebben aangezien de aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds meestal met terugwerkende kracht plaatsvindt.

Voor de accountant is het bij de controle op de jaarrekening van een onderneming belangrijk om deze risico’s in kaart te hebben. Een periodiek werkingssfeer onderzoek is daarvoor onontbeerlijk.

Pensioen@Work voert dergelijke onderzoeken regelmatig uit.

Pensioen en werknemersverzekeringen due diligence

Kopers en verkopers willen vóór een fusie of overname inzicht hebben in de actuariële, financiële en juridische gevolgen en risico’s met betrekking tot de pensioenregeling(en) en de overige werknemersverzekeringen.
Zij willen vooraf weten of er gevolgen zijn met betrekking tot een verplichte aansluiting bij een (ander) BPF en zij willen inzicht hebben in de te verwachten ontwikkeling van de pensioenlasten in de toekomst.

Dit inzicht stelt hen immers in staat tijdig over de consequenties na te denken en hierop te anticiperen. Natuurlijk is dit inzicht ook belangrijk bij het vaststellen van de verkrijgingsprijs en de eventuele verplichtingen en vrijwaringen.
Pension@Work kan u inzicht geven met ons pensioen due diligence onderzoek.

Mediator
Bij een echtscheiding is de kans zeer reëel dat het pensioen de grootste waarde vertegenwoordigt van alle te verdelen assets. Inzicht in deze waarde kan het verloop van de mediaton positief beïnvloeden.

Pension@Work brengt de gevolgen voor het pensioen bij een echtscheiding voor u in kaart.

Geef mij meer informatie over consultancy