PENSIOENINZICHT

PensioenInzicht geeft je duidelijkheid over jouw huidige besteedbare inkomen en het besteedbare inkomen na je pensioen.

Het geeft antwoord op belangrijke vragen, zoals:
→ Ga ik er na mijn pensioen financieel op achteruit? Zo ja, hoeveel?
→ Is mijn pensioeninkomen voldoende om goed van te kunnen leven?
→ Als mij iets overkomt, is dan alles goed geregeld voor mijn gezin?

We geven deze antwoorden met behulp van een Persoonlijk Financieel Overzicht. In dit overzicht worden de belangrijkste onderdelen van je huidige gezinsinkomen, je vermogen en het toekomstige gezinsinkomen samengevoegd. Daarmee creëren we een totaaloverzicht van je financiële situatie! Dit Persoonlijk Financieel Overzicht wordt vervolgens in begrijpelijke taal aan je toegelicht.

Het fijne is, dat je hierdoor weet, wat je financieel gezien te wachten staat. En, dat je daarop kunt anticiperen. Bijvoorbeeld door de uitgaven aan te passen of een financiële buffer aan te leggen. Uit ervaring weten we dat dit voor veel financiële rust zorgt.

Bedrijven en instellingen:
Volgens onderzoek van Nibud ervaren Nederlanders “pensioen” als het moeilijkste financiële onderwerp. Daarnaast blijkt dat grip op geld en een financiële buffer belangrijke voorwaarden zijn om financiële rust te kunnen ervaren. Toch roepen weinig mensen de hulp van een financieel adviseur in voor hulp bij deze belangrijke onderwerpen.

Gelukkig vinden steeds meer werkgevers het belangrijk dat hun medewerkers financieel gezond zijn. Daarom bieden zij hen een PensioenInzicht gesprek aan.

PensioenInzicht is bij uitstek geschikt voor:

→ Medewerkers die binnenkort met pensioen gaan
→ Medewerkers die nieuw zijn bij de organisatie
→ Medewerkers met een inkomen boven de pensioengrens
→ En alle andere medewerkers die te weinig zicht hebben op hun financiën

PensioenInzicht is een uitstekende tool voor bedrijven en instellingen om financiële rust te brengen bij de mensen in hun organisatie.

PENSIOENPLAN

PensioenPlan is een financieel plan op maat dat ervoor zorgt dat je voldoende inkomen hebt als je met pensioen gaat.

Pensioenplan is bedoeld voor mensen die te weinig of zelfs helemaal geen pensioen opbouwen. Er zijn erg veel redenen waardoor een pensioentekort kan ontstaan. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

→ Je bouwt geen pensioen op
→ Je hebt in het verleden geen pensioen opgebouwd
→ Je hebt een slechte pensioenregeling (of je hebt er in het verleden een gehad)
→ Je bent gescheiden en hebt je pensioen verdeeld
→ Je verdient meer dan het maximum pensioengevend loon (€ 110.111 in 2020)
→ Je hebt in het verleden parttime gewerkt
→ Zelfstandig ondernemerschap, je bouwt als ondernemer of ZZP’er immers geen pensioen op

Als de pensioenopbouw ontoereikend is en je wilt daar iets aan doen, dan wil je waarschijnlijk antwoord op enkele belangrijke vragen, zoals:

→ Hoeveel pensioen heb ik eigenlijk nodig om straks goed te kunnen leven?
→ Hoe kan ik mijn pensioen het beste aanvullen of opbouwen?
→ Wat moet ik regelen voor mijn gezin voor het geval mij iets overkomt?

Pension@Work geeft je antwoord op deze vragen.

Dit doen we in 4 stappen:
1. We bespreken jouw wensen en doelen
2. We brengen de huidige financiële situatie in kaart
3. We maken een realistisch plan om jouw doelen te bereiken
4. We bespreken het plan in heldere taal

Het PensioenPlan zorgt ervoor dat je zonder financiële zorgen van je oude dag kunt genieten!

Bedrijven en instellingen:
Waarschijnlijk heeft een groot aantal van je medewerkers een pensioentekort. Een pensioentekort kan een bron van financiële problemen en financiële zorgen zijn. Daarnaast kan het de arbeidsmobiliteit op hogere leeftijd ernstig beperken.

Met behulp van het PensioenPlan lossen wij deze problemen voor u en uw medewerkers op.

Het is met name geschikt voor:

→ Medewerkers met een pensioentekort
→ Executives (medewerkers met een inkomen boven de pensioengrens € 110.111 in 2020)

Het PensioenPlan is een realistisch financieel plan waarmee uw werknemer het pensioentekort zelfstandig op kan lossen.

Ondernemers en ZZP’ers:
Als ondernemer of ZZP’er ben je voor de opbouw van pensioen, voor het afdekken van het overlijdensrisico en voor het afdekken van het arbeidsongeschiktheidsrisico volledig op jezelf aangewezen.

Je bent je er vast wel van bewust dat dit erg belangrijke onderwerpen zijn. Maar vanwege de ingewikkelde materie en gebrek aan tijd stel je het moment om hiermee aan de slag te gaan steeds weer uit. Hierdoor loop je echter onnodige risico’s en wellicht bereik je de pensioengerechtigde leeftijd met een minimaal pensioen.

Bij Pension@Work vinden we dat zonde en onnodig. Het PensioenPlan is uitermate geschikt om deze problemen op te lossen.

PENSIOENPLANPlus

PensioenPlanPlus is een financieel plan wat ervoor zorgt dat je eerder kunt stoppen dan je pensioenleeftijd.

PensioenPlanPlus is bedoeld voor:
→ Mensen die zelf willen bepalen wanneer zij stoppen met werken
→ Mensen die enkele jaren voor hun pensioenleeftijd hun baan verliezen
→ Mensen die enkele jaren voor hun pensioenleeftijd een ontslagvergoeding meekrijgen
→ Mensen die spaargeld op een verantwoorde wijze willen beleggen

Als je eerder wilt stoppen met werken, dan wil je waarschijnlijk antwoord op belangrijke vragen, zoals:
→ Hoeveel inkomen heb ik eigenlijk nodig om straks goed te kunnen leven?
→ Wat zijn de consequenties voor mijn pensioen als ik eerder stop?
→ Hoe kan ik de periode tot aan mijn pensioen het beste overbruggen?

Pension@Work geeft je antwoord op deze vragen.

Dit doen we met behulp van ons PensioenPlanPlus. Dit is een compleet financieel plan wat volledig in dienst staat van de door jouw gewenste levensstijl. Het zorgt ervoor dat jij zelf bepaalt wanneer je stopt met werken!

Bedrijven en instellingen:
Voor bepaalde groepen medewerkers gaat het PensioenPlan niet ver genoeg. Voor hen is er het PensioenPlanPlus.

Dit geldt bijvoorbeeld voor medewerkers die enkele jaren voor hun pensioenleeftijd overtallig raken. Zij zijn vaak erg van slag door alles wat op hen afkomt. Het helpt hen enorm als zijn een financieel plan krijgen aangereikt waarin de financiële consequenties van de aankomende verandering haarscherp worden uiteengezet.

PensioenPlanPlus is uitermate geschikt voor:
→ Medewerkers met een inkomen boven de pensioengrens (€ 110.111 in 2020)
→ Medewerkers die eerder met pensioen willen dan de AOW-leeftijd
→ Medewerkers die gedeeltelijk of stapsgewijs met pensioen willen
→ Medewerkers die overtallig zijn en een ontslagvergoeding gaan ontvangen

Ondernemers en ZZP’ers:
Voor bepaalde ondernemers en ZZP’ers is het PensioenPlan niet uitgebreid. Voor hen is er het PensioenPlanPlus.

Dit geldt bijvoorbeeld voor ondernemers en ZZP’ers die eerder willen kunnen stoppen met werken dan hun AOW leeftijd. Zij willen financieel onafhankelijk zijn. Het PensioenPlanPlus is zeer geschikt om dit doel te bereiken!