De wereld verandert in een enorm hoog tempo.
Zaken die gisteren nieuw waren, zijn vandaag alweer achterhaald.

Ook op het gebied van Pensioen verandert er erg veel!
Toch hebben veel mensen juist nu behoefte aan duidelijkheid en zekerheid.

Pension@Work zorgt voor financiële rust door:

  • Educatie over pensioen in heldere en begrijpelijke taal
  • Inzicht te geven in je huidige en toekomstige financiële situatie
  • Je persoonlijk advies te geven over de opbouw van jouw pensioen

Bedrijven en instellingen:

Veel werknemers maken zich momenteel zorgen over hun pensioen. Dit wordt o.a. veroorzaakt door de lage dekkingsgraden bij de pensioenfondsen, de coronacrisis maar vooral door het nieuwe pensioenstelsel wat zich aandient.
Pension@Work helpt bedrijven en instellingen om deze zorgen bij de hun medewerkers weg te nemen. Dit doen we door educatie middels het geven van pensioenseminars voor groepen medewerkers en door het voeren van adviesgesprekken met individuele medewerkers.

WIL JE MEER ZEKERHEID VOOR DE TOEKOMST?

Ondernemers en ZZP’ers:

Ondernemers en ZZP’ers zijn de motor van de Nederlandse economie. Er zijn meer dan 443.000 mkb-bedrijven en meer dan 1,3 miljoen ZZP’ers in Nederland! Samen zijn zij verantwoordelijk voor een groot deel van onze welvaart.

Al deze mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun pensioen en voor regelingen bij arbeidsongeschiktheid of overlijden. Pension@Work helpt ondernemers en ZZP’ers met deze ingewikkelde materie door het geven van seminars, workshops en d.m.v. persoonlijk pensioenadvies.