De wereld verandert in een enorm hoog tempo.
Zaken die gisteren nieuw waren, zijn vandaag alweer achterhaald.

Ook op het gebied van Pensioen verandert er erg veel!
Juist nu bestaat er bij bedrijven en hun medewerkers veel behoefte aan duidelijkheid en zekerheid.

Pension@Work zorgt voor financiële rust bij bedrijven en medewerkers door:

  • Het geven van hoogwaardig advies
  • Proactief beheer
  • Pensioencommunicatie in heldere taal

Bedrijven en instellingen:

Veel werknemers maken zich momenteel zorgen over hun pensioen. Dit wordt o.a. veroorzaakt door de lage dekkingsgraden bij de pensioenfondsen, de coronacrisis maar vooral door het nieuwe pensioenstelsel wat zich aandient.
Pension@Work helpt bedrijven en instellingen om deze zorgen bij de hun medewerkers weg te nemen. Dit doen we door educatie middels het geven van pensioenseminars voor groepen medewerkers en door het voeren van adviesgesprekken met individuele medewerkers.

WIL JE MEER ZEKERHEID VOOR DE TOEKOMST?

Onze klanten zijn:

  • MKB-bedrijven
  • Ondernemingsraden
  • DGA’s, ondernemers en zzp-ers
  • Accountants
  • Mediators

Wij houden van ons werk en wij leveren hoge kwaliteit zowel bij advies- als ons consultancy.
Pensioen@Work is onafhankelijk. We zijn niet gebonden aan bepaalde aanbieders en we zijn voor 100% in eigendom bij Remco Havekes CFP.