De wereld verandert in een enorm hoog tempo, ook de regels voor pensioen veranderen continu.

Zaken die gisteren nieuw waren, zijn vandaag alweer achterhaald.
Juist nu bestaat er bij bedrijven en hun medewerkers veel behoefte aan duidelijkheid en zekerheid.

Pension@Work zorgt voor financiële rust bij bedrijven en medewerkers door:

  • Het geven van inzicht en hoogwaardig advies
  • Proactief beheer
  • Communicatie in heldere taal

Bedrijven en instellingen:

Veel werknemers maken zich momenteel zorgen over hun pensioen. Dit wordt o.a. veroorzaakt door de lage dekkingsgraden bij de pensioenfondsen, de coronacrisis, maar vooral door het nieuwe pensioenstelsel wat zich aandient.
Pension@Work helpt bedrijven en instellingen om deze zorgen bij de hun medewerkers weg te nemen. Dit doen we door educatie middels het geven van pensioenseminars voor groepen medewerkers en door het voeren van adviesgesprekken met individuele medewerkers.

Onze klanten zijn:

  • MKB-bedrijven
  • Ondernemingsraden
  • DGA’s, ondernemers en zzp-ers
  • Werknemers
  • Accountants
  • Mediators

Pensioen@Work is onafhankelijk. We zijn niet gebonden aan bepaalde aanbieders. Pensioen@Work is 100% eigendom van Remco Havekes RPA CFP.

Remco Havekes, is Register Pensioen Adviseur en Certified Financial Planner. Hij is reeds 25 jaar werkzaam in de financiële dienstverlening, waarvan meer dan 20 jaar als adviseur en ondernemer.