Foto van Remco Havekes bij zijn column over pensioen

EEN TAAK VOOR HET PENSIOENFONDS OF EEN KANS VOOR DE WERKGEVER?!

De nieuwe pensioenwet is ontworpen om ons pensioenstelsel te verbeteren. In mijn ogen is dat aardig gelukt maar voor de deelnemer is het helaas niet makkelijker geworden. Daarom heeft de wetgever bepaald dat pensioenfondsen de deelnemers moeten helpen bij het maken van keuzes over hun pensioen.

Ik vraag mij echter af of een pensioenfonds daartoe in staat is.

EEN VOORBEELD

Marijke en Gerard zijn beiden 66 jaar oud en gaan over één jaar met pensioen. Marijke verdient € 80.000 bruto per jaar en Gerard € 60.000.

Marijke heeft pensioen opgebouwd bij vier verschillende pensioenfondsen voor in totaal € 35.000. Gerard heeft bij vijf pensioenfondsen in totaal € 20.000 pensioen opgebouwd. Daarnaast hebben zij beiden recht op AOW. Ze hebben een eigen woning met een hoge hypotheek en een spaarrekening met € 20.000. In de eerste jaren van hun pensioen willen zij lekker veel reizen want daar zijn ze vroeger niet aan toegekomen.

KEUZE: HOOG-LAAG CONSTRUCTIE

Op de pensioendatum kiezen zij niet voor een levenslang gelijkblijvend pen- sioen maar voor een zogenaamde hoog-laag constructie. Daardoor ontvangen zij gedurende de eerste vijf jaren na hun pensionering een hogere pensioenuit- kering. Na vijf jaar wordt hun pensioenuitkering vervolgens verlaagd. Op die manier kunnen zij hun reizen in de eerste jaren van hun pensioen bekostigen, daarna hebben zij niet meer zoveel geld nodig, verwachten zij.

Op het oog lijkt dit een logische keuze.

Maar wat als ik erbij vertel dat dit stel pas drie jaar geleden is getrouwd en dat 35 Marijke vijf jaar geleden is gescheiden en dat zij een zeer slechte gezondheid heeft. Als zij overlijdt, ontvangt Gerard nauwelijks partnerpensioen, dat gaat namelijk naar haar ex-partner. Gerard heeft dan ineens niet meer zoveel te besteden terwijl hij wel hoge lasten heeft.

De keuze voor Gerard om te starten met een hoog pensioen gevolgd door een laag pensioen lijkt ineens toch niet zo aantrekkelijk…

GOEDE KEUZEBEGELEIDING DOOR PENSIOENFONDS LIJKT ONHAALBAAR

Om een deelnemer echt te kunnen helpen bij het maken van keuzes over zijn pensioen, is veel informatie nodig. Informatie waarover het pensioenfonds niet beschikt en waar het wettelijk gezien ook niet om hoeft te vragen. Een goede keuzebegeleiding door een pensioenfonds lijkt mij daarom niet haalbaar.

WAT IS DE OPLOSSING?

Werkgevers kunnen dit probleem oplossen door een goede pensioenadviseur in te huren voor de medewerkers die met pensioen gaan. Uiteraard brengt dit kosten met zich mee, maar relatief gezien valt dit erg mee.
Maar het kost niet alleen geld, de werkgever krijgt er ook wat voor terug. Om te beginnen neemt de loyaliteit van de medewerkers naar de organisatie toe, zij zien immers dat de werkgever tot aan het einde van het dienstverband goed voor hen zorgt.
Maar wellicht is het belangrijker dat de werkgever een rol krijgt in het proces van pensioneren. Medewerkers die nog erg waardevol zijn voor het bedrijf kunnen wellicht overgehaald worden om voor deeltijd pensioen te kiezen en parttime langer door te werken. Hun kennis gaat dan voor het bedrijf niet verloren. Terwijl medewerkers die echt niet meer kunnen, wellicht iets eerder met (deeltijd) pensioen kunnen gaan.

Advies bij pensionering is dus een mooie kans voor werkgevers!

RIVIERENLAND BUSINESS | NUMMER 1 | MAART 2024